Các trường tại Singapore

 • Du học Singapore - Trường Đại học Công nghệ Nanyang NTU

  Du học Singapore - Trường Đại học Công nghệ Nanyang NTU

  497 14:57 - 14/04/2017
  Đại học Công nghệ Nanyang viết tắt là NTU (Nanyang Technological University), là một trong 3 trường đại học công lập tại Singapore, thuộc hệ thống Đại học ASEAN. Đây là một trong những trường đại học danh tiếng thế giới ở khu vực Đông Nam Á.
 • Du học Singapore - Trường Đại học Quốc gia Singapore NUS

  Du học Singapore - Trường Đại học Quốc gia Singapore NUS

  475 14:09 - 14/04/2017
  Đại học Quốc gia Singapore (NUS) được thành lập năm 1905, với tư cách là một trường giảng dạy về Y tế. Lúc đầu trường có tên là Đại học Malaya (1949) tới đại học Singapore (1962) và cuối cùng là đại học Quốc gia Singapore năm 1980, sự phát triển của NUS gắn liền với sự phát triển của đất nước...