Hệ thống giáo dục Canada

  • Tìm hiểu hệ thống giáo dục ở Canada

    Tìm hiểu hệ thống giáo dục ở Canada

    879 14:19 - 22/08/2017
    Hệ thống giáo dục và đào tạo ở Canada được chia thành nhiều bang. Tùy theo từng bang mà có hệ thống giáo dục khác nhau từ cấp bậc, thời gian học đến quy định giáo dục… Tuy nhiên các chương trình này không có nhiều sự khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khi chuyển trường từ bang này sang...