Thông tin tuyển sinh du học Canada

  • Tuyển sinh du học Canada 2018

    Tuyển sinh du học Canada 2018

    719 17:56 - 12/10/2017
    Trong số nhiều sinh viên đi du học Canada, có nhiều bạn mong muốn sẽ ở lại Canada để làm việc một thời gian hoặc muốn định cư tại Canada. Vậy sự thật về định cư Canada như thế nào? Điều kiện ra sao? Cơ hội này có thuộc về bạn hay không?