THUẬN PHÁT HỢP TÁC VỚI VIỆN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU GHR

Ông LEE HANH gặp gỡ lãnh đạo công ty Thuận Phát

Trong không khí cởi mở hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác tốt đẹp trong việc đưa học sinh Việt Nam có nguyện vọng học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Trên tinh thần hợp tác hữu nghị và bền vững Thuận Phát tin tưởng chắc chắn rằng hai bên sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn, nỗ lực nhiều hơn nữa để vun đắp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng bền chặt.

Bài viết cùng danh mục